Firma AFIR świadczy usługi z zakresu zintegrowanej komunikacji. Do obszarów naszej działalności należą: Public Relations, komunikacja marketingowa i reklama.

Oferujemy profesjonalną obsługę, której celem jest kształtowanie silnego, konsekwentnego i spójnego wizerunku Państwa Firmy.

Proponowane przez AFIR projekty sprawią, iż otrzymacie Państwo narzędzia do zarządzania wpływem i przepływem informacji do środowisk opiniotwórczych. Dzięki temu Wasza Firma uzyska akceptację swoich działań i przychylność współpracujących z nią podmiotów: klientów, inwestorów, partnerów, mediów, co niewątpliwie przyczyni się do jej dalszego dynamicznego rozwoju i sukcesu handlowego.
 ©2009 Afir
Designed by .graytree